Aktualności - Strona 3 z 3 - Dolina Logistyczna

Spotkanie dotyczące strategii zrównoważonego rozwoju Doliny Logistycznej

W dniu 29 października 2014 roku odbyły się spotkania dyskusyjne przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji społecznych, gospodarczych, naukowo-badawczych oraz administracji publicznej dotyczące opracowanej „Strategii Zrównoważonego Rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna 2020 z perspektywą 2050”. Celem spotkania była dyskusja nad potencjałem rozwojowym Doliny Logistycznej – Gdynia, Kosakowo, Rumia, Reda, Wejherowo – miasto i wieś; struktura celów strategicznych oraz identyfikacja polityk i przedsięwzięć rozwojowych.

Czytaj więcej

Dotacja na rozwój strategiczny

Gdynia i jednostki samorządu terytorialnego zrzeszone w Forum „Norda” pozyskały wysoką dotację z tzw. środków norweskich. W konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego warunkiem udziału było partnerstwo. Ci, którzy mieli dobry pomysł i potrafili znaleźć dla niego szerokie poparcie, zyskali fundusze na opracowanie strategii i planów operacyjnych. Gdynia zgłosiła projekt pt. „Norda – Północny Biegun Wzrostu” i znalazła się w elitarnym gronie  polskich partnerstw samorządowych,  którym przyznano dofinansowanie.

Czytaj więcej

Dofinansowanie Doliny Logistycznej

Operator Programu Regionalnego: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 – 2014 zakończył ocenę merytoryczną złożonych wniosków aplikacyjnych.

Czytaj więcej

Plany na powstanie Doliny Logistycznej

W ramach unijnego projektu „SoNorA” ma powstać inicjatywa „Doliny Logistycznej”, której koncepcja zakłada realizację Subregionalnej Strefy Funkcjonalnej na terenach Gdyni, Rumii, Redy, Wejherowa i Kosakowa. „Dolina Logistyczna” jest niezbędna do obsługi portu w Gdyni, współpraca gmin i miast ma owocować zwiększeniem ilości ładunków w Porcie.

Czytaj więcej

Podjęcie inicjatywy współpracy

W dniu 27 października 2010 roku samorządowcy z miast Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gmin Kosakowo, Wejherowo podjęli inicjatywę współpracy ukierunkowanej na powstanie Europejskiej Subregionalnej Strefy Funkcjonalnej „Dolina Logistyczna”.

Czytaj więcej

DOLINA LOGISTYCZNA

To płaszczyzna współpracy gmin i kluczowych podmiotów publicznych, gospodarczych, instytucji i placówek naukowych oraz edukacyjnych. Więcej…

KONTAKT

 (58) 668 20 10
(58) 668 21 12
politykagospodarcza@gdynia.pl
  ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia