W dniu 6 kwietnia 2017 roku w Gdyńskim Centrum Filmowym na Placu Grunwaldzkim w Gdyni odbyła się konferencja zamykająca projekt NORDA – Północny Biegun Wzrostu.

Organizatorem konferencji jest Actia Forum sp. z o.o. z Gdyni. W ramach konferencji odbędą się trzy panele tematyczne:

  • Panel I – Turystyka
  • Panel II – Gospodarka Morska
  • Panel III – Zrównoważony Rozwój Terytorialny

Projekt NORDA – Północny Biegun Wzrostu współfinansowany jest z Mechanizmu Finansowego EOG oraz dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.