21 marca 2017 roku Zamawiający odebrał III etap umowy dotyczącej realizacji publikacji “Memorandum NORDA”. Polegający na przedstawieniu kompletnych projektów publikacji. Publikacja została przekazana do druku.