Trwa przygotowywanie wydawnictwa promocyjno – informacyjnego „Memorandum NORDA”. Publikacja ukaże się pod koniec marca 2017 r.

Memorandum składać się ma z trzech osobnych wydawnictw:

  • Destynacja Norda,
  • publikacji informującej o dokumentach strategicznych i operacyjnych dla obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA;
  • publikacji informującej o dokumentach strategicznych i operacyjnych dla obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna.

Trzy części Memorandum stanowić będą kompleksową informację o wspólnych działaniach i dokonaniach samorządów podjętych w ramach Forum Norda oraz projektu NORDA – Północny Biegun Wzrostu.

Destynacja Norda poświęcona zostanie opisowi obszarów wchodzących w skład Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Norda. W kolejnej publikacji opisany zostanie Nadmorski Obszar Usługowy Norda. Trzecie wydawnictwo przedstawi dokumenty strategiczne i operacyjne obszaru funkcjonalnego Doliny Logistycznej.

Praca zostanie wydana w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Publikacja ma ukazać się pod koniec marca 2017 r. Opracowaniem, wydaniem i dystrybucją publikacji zajmuje się Agencja Rozwoju Gdyni.